Advarsel:

Dette programmet er beskyttet ifølge lover om opphavsrett og internasjonale konvensjoner,
herunder lov av 12.mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.
Uautorisert kopiering eller distribusjon av dette programmet eller deler
av det kan medføre brudd på straffebestemmelsen i lov om
opphavsrett til åndsverk eller andre relevante bestemmelser og vil,
dersom slik overtredelse skjer, bli forfulgt rettslig.